اجاره خانه ازمیر ترکیه – بوجا، کارشیاکا و سایر مناطق

اجاره خانه ازمیر ترکیه – بوجا، کارشیاکا و سایر مناطق

اجاره خانه یکخوابه مبله زیر در بیراکلی 1200 لیره ماهیانه میباشد، واحد دوخوابه 2600 لیره میباشد

شرکت فرید برای انتخاب مورد مناسب مطابق سلیقه و بودجه شما یاری میکند. به هر مشتری  از طریق نرم افزارهای واتس اپ یا تلگرام موارد اختصاصی متناسب با بودجه متقاضی ارسال شده و تا زمان تصمیم گیری مناسب برای اجاره و خرید همراه شما خواهیم بود.

شرکت فرید مشاور ملک خانوادگی شما در ایران و ترکیه

شماره تماس در واتس اپ

00905511593070

00905318955308

و شماره تماس ایران

09122466184

لطفا از طریق واتس اپ هماهنگی لازم را جهت بازدید به عمل بیاورید

 Administrator

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.